Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 2022

 • Paskelbė : Eglė Karmonienė
 • Paskelbta: 2022-04-05
 • Kategorija: Svarbu!

Mokykloje 2022 m. m. balandžio ir gegužės mėnesį 4, 6 ir 8 klasėse bus vykdomi nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP):    

 4 klasėse - skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;   

 6 klasėse - skaitymo ir matematikos;   

 8 klasėse - skaitymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų, 

todėl minėtose klasėse bus laikinų tvarkaraščio pakeitimų dėl patikrinimo organizavimo ypatumų ir mokyklos galimybių vykdyti NMPP (gali nevykti kai kurios pamokos arba mokiniai tam tikromis dienomis turės atvykti į mokyklą vėliau ir pan.). 

NMPP vyks elektroniniu būdu mokykloje, elektroninės užduotys bus vertinamos automatiškai. Rezultatai nebus naudojami mokiniams ir mokykloms reitinguoti. NMPP vyks atskirais srautais (atskiromis klasėmis), vadovaujantis nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6 (Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr.V-2229 redakcija) ir 2022 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pirmieji žinias jau pradėjo tikrintis ketvirtokai: balandžio 1-4 d. jie atliko skaitymo, balandžio 5-6 d. atliks matematikos, o balandžio 7-8 d. – pasaulio pažinimo testą.  Šeštokai balandžio 11-12 d. laikys skaitymo, o balandžio 13-14 d. – matematikos testą. Aštuntokai balandžio 25-26 d. atliks skaitymo, balandžio 27-28 d. – matematikos, balandžio 29 – gegužės 2 d. – socialinių mokslų, o gegužės 3-4 d. – gamtos mokslų testą. 

2021–2022 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS 

4 KLASĖSE: 

 • Skaitymo NMPP – 2022 m. balandžio 1 d. (I ir II srautai), balandžio 4 d. (III srautas). 
 • Matematikos NMPP – 2022 m. balandžio 5 d. (I ir II srautai), balandžio 6 d. (III srautas). 
 • Pasaulio pažinimo NMPP - 2022 m. balandžio 7 d. (I ir II srautai), balandžio 8 d. (III srautas). Kiekvieno patikrinimo trukmė – 45 min. 

6 KLASĖSE: 

 • Skaitymo NMPP – 2022 m. balandžio 11 d. (I ir II srautai) – pamokos, balandžio 12 d. (III srautas) 
 • Matematikos NMPP – 2022 m. balandžio 13 d. (I ir II srautai), balandžio 14 d. (III srautas). Kiekvieno patikrinimo trukmė – 45 min. 

8 KLASĖSE: 

 • Skaitymo NMPP – 2022 m. balandžio 25 d. (I ir II srautai), balandžio 26 d. (III srautas)  
 • Matematikos NMPP – 2022 m. balandžio 27 d. (I ir II srautai), , balandžio 28 d. (III srautas)  
 • Socialinių mokslų NMPP - 2022 m. balandžio 29 d. (I ir II srautai), gegužės 2 d. (III srautas)  
 • Gamtos mokslų NMPP – 2022 m. gegužės 3 d. (I ir II srautai), gegužės 4 d. (III srautas) Kiekvieno patikrinimo trukmė – 60 min. 

Netrukus po mokinių pasiekimų patikrinimo Nacionalinė švietimo agentūra pradės rengti NMPP rezultatų ataskaitas kiekvienam mokiniui ir jo tėvams, mokytojams ir mokykloms. Ataskaitos leis visos šalies mastu įvertinti kiekvieno moksleivio pasiekimus: atskleis, kuriose srityse jie yra stiprūs, o kur reikia pasitempti. Patikrinimo rezultatai padės ir mokytojams, ir tėvams objektyviau įvertinti mokinių žinias ir atitinkamai nukreipti jų pastangas siekiant dar geresnių rezultatų. 

Daugiau informacijos rasite NŠA puslapyje https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/ 
 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos