Apie mokyklą

Mokyklos istorija

Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla savo veiklą pradėjo 1998 rugsėjo 1 d. Didžioji dalis mokinių ir mokytojų perkelta iš S.Stanevičiaus vidurinės mokyklos, kita dalis moksleivių atėjo mokytis iš įvairių Šeškinės ir Fabijoniškių mokyklų. Remiantis Vilniaus miesto tarybos sprendimu, 1999 kovo 17 d. mokyklai suteiktas Vilniaus Žygimanto Augusto vidurinės mokyklos pavadinimas. Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu, 2002 balandžio 10 d. mokyklai suteiktas Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos pavadinimas. 

Progimnazijos strateginiai tikslai ir uždaviniai

I. Tikslas. Sudaryti sąlygas kiekvieno mokytojo ir mokinio mokymuisi bei mokyklos pažangai.

Uždaviniai:

 • Plėtoti mokyklos vadovų ir mokytojų profesines kompetencijas sėkmingam mokyklos strateginių tikslų įgyvendinimui.
 • Siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.
 • Kurti mokymąsi stimuliuojančią, patogią mokymui(si) ir saugią mokyklos aplinką: siekti, kad ugdymo įstaigos patalpos atitiktų higienos normas, ieškoti pakankamo finansavimo bei paramos, kad esamas ir būsimas erdves mokyklos bendruomenė galėtų kurti bei puošti kūrybiškai, užtikrinti švarą, tvarką ir estetiškumą, patogumą ir saugumą.

II. Tikslas. Gerinti mokyklos bendruomenės mikroklimatą dėl geresnių mokinių rezultatų.

Uždaviniai:

 • Stiprinti visų mokinių, tėvų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, ugdymo aplinkos darbuotojų bendradarbiavimo kompetenciją.
 • Siekti proveržio santykyje su mokinių tėvais, prioritetą skiriant pozityvaus bendravimo kultūrai.
Atnaujinta: 2023-05-25
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
5. 12.05 - 12.40
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
5. 12.05 - 12.50
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
5. 12.05 - 12.45
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.