Misija, vizija, vertybės

Mokyklos misija

Mūsų paskirtis yra teikti kokybišką ir nuoseklų bendrąjį lavinimą bei neformaliojo švietimo įvairiapusišką ir kokybišką ugdymą Vilniaus miesto Šeškinės ir kitų mikrorajonų gyventojų vaikams, užtikrinti mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų vykdymą, ruošti išsilavinusį, gebantį atsakingai priimti sprendimus bei savarankiškai veikti šiuolaikinėje žinių visuomenėje žmogų ir suformuoti jo mokymosi visą gyvenimą nuostatą, padėti įgyti sėkmingam gyvenimui būtinas kompetencijas.

Mokyklos vizija

Mūsų mokykla – tai prioritetus teikianti subalansuotam mokymui(si) (ne žinių gausai), nuolat besimokanti, bendradarbiaujanti, kurianti modernią, jaukią ir saugią mokymosi aplinką ugdymo įstaiga, kurioje ugdomas atsakingas mokinys, sistemingai besimokantis bei siekiantis asmeninės mokymosi pažangos, ir kurioje dirba savo dalyką ir mokymo metodiką išmanantis, socialiai atsakingas mokytojas, nuolat tobulėjantis, atviras naujovėms ir įvairovei, formuojantis mokinio vertybines nuostatas ir gebėjimus, prisiimantis asmeninę atsakomybę.

Vertybės

 • Pagarba
 • Asmeninė ir socialinė atsakomybė
 • Kūrybiškumas
 • Atvirumas

Pagarba – mokyklos bendruomenės geranoriškas susitarimas dėl:

 • sąžiningo požiūrio į save ir savo darbą;
 • kito žmogaus poreikių, jausmų ir orumo pripažinimo;
 • skirtingų lyčių lygių galimybių pripažinimo;
 • saugios aplinkos kūrimo ir tausojimo;
 • tautos kultūros ir tradicijų puoselėjimo, tinkamo dėmesio kitų tautų kultūrai.

Atsakomybė – sąmoningas mokyklos bendruomenės narių pasirinkimas:

 • sąžiningai atlikti pareigas;
 • rūpintis savimi ir kitais;
 • tausoti ir kurti aplinką;
 • mokytis visą gyvenimą.

Kūrybiškumas – mokyklos bendruomenės narių siekis:

 • laisvai ir kritiškai reikšti mintis ir idėjas;
 • sudaryti sąlygas bendruomenės narių saviraiškai, autentiškai kūrybai;
 • lanksčiai spręsti problemas
 • kurti draugišką, tobulėti skatinančią aplinką.

Atvirumas – mokyklos bendruomenės narių pasiryžimas:

 • būti atviriems pozityviam dialogui ir bendradarbiavimui;
 • dalintis žiniomis, patirtimi ir idėjomis;
 • diegti inovacijas;
 • pažinti ir pripažinti skirtingų tautų kultūrą ar žmonių požiūrius.
Atnaujinta: 2023-05-25
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
2. 8.55 - 09.30
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
2. 8.55 - 9.40
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
2. 8.55 - 9.35
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki vasaros atostogų 5–8 kl. liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.