5-8 klasėse nuo vasario 4 d. vyks nuotolinis ugdymas!

  • Paskelbė : Eglė Karmonienė
  • Paskelbta: 2022-02-03
  • Kategorija: Svarbu!

5-8 klasėse pritaikytas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir nuo vasario 4 d. vyks nuotolinis ugdymas!

Įvertinus, tai, kad per pastarąsias tris dienas infekcinėmis ir/ar peršalimo ligomis susirgo daugiau negu 20% 5-8 klasių mokinių, pusė aplinkos priežiūros darbuotojų bei pradėjo sirgti mokytojai, mokykloje tapo sudėtinga užtikrinti sklandų ir saugų ugdymo organizavimo procesą. 

Siekiant sumažinti infekcinių ligų plitimą mokinių bei darbuotojų grupėse ir užtikrinti nepertraukiamą ugdymą, toliau ugdymą 5-8 klasių mokiniams organizuosime kita ugdymo forma, t.y. nuotoliu, pagal Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos direktorės  2022 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. V – 20. 

5-8 klasių mokinių ugdymas nuotoliu vyks nuo 2022-02-03 iki 2022-02-11.


Jei yra reikalinga kompiuterinė įranga soc. remtinų ir/ar nepasiturinčių šeimų mokinių mokymuisi, prašome tėvus (globėjus) kreiptis į savo vaiko klasės vadovą per TAMO dienyną ar kitu susitartu būdu iki vasario 4 d., arba į pagrindinio ugdymo skyriaus vedėją Sigitą Kazlienę per TAMO dienyną žinute bei tel. 8 699 80989.

Dėl techninės pagalbos prisijungiant prie nuotolinių pamokų ar naudotis nuotolinio ugdymo sistema, prašome kreiptis į Eglę Karmonienę per TAMO dienyną arba tel. 8 664 52698. 

Jei 5-8 klasės mokiniui nėra galimybės šeimoje mokytis nuotoliu namuose ir būtina švietimo pagalba, galime mokiniui sudaryti sąlygas nuotoliu mokytis mokykloje. Mokinių tėvai šiuo klausimu turėtų kreiptis į direktorės pavaduotoją ugdymui Jadvygą Kelertienę per TAMO dienyną arba tel. 8 699 41601 iki vasario 4 d. 

Gali būti ugdymo tvarkaraščių pakeitimų dėl mokytojų nedarbingumo, todėl mokinius ir jų tėvelius prašome nuolat sekti įrašus TAMO dienyne, kuriame informuosime apie atliekamus tvarkaraščio pakeitimus.
Dėl 5-8 klasių nuotolinio ugdymo problemų prašome kreiptis į direktorės pavaduotoją ugdymui Jadvygą Kelertienę per TAMO dienyną arba tel. 8 699 41601, ir į pagrindinio ugdymo skyriaus vedėją Sigitą Kazlienę per TAMO dienyną arba telefonu 8 699 80989.

Vasario 3 dieną 5-8 klasių mokiniams bus įduoti 3 GAT testai, kuriuos mokiniai turėtų atlikti vasario 6 d., vasario 9 d., vasario 20 d. Prašome mokinių tėvus pasirūpinti, kad jų vaikai nuorodytomis dienomis atliktų testavimąsi namuose. Apie vasario 20 d. rezultatą prašome mokinių tėvus pranešti savo vaiko klasės vadovei žinute per TAMO dienyną ar kitu susitartu su klasės vadovu būdu. Jei testas teigiamas (dvi juostelės išryškėjusios), į mokyklą ateiti draudžiama. Būtina registruoti vaiką GAT arba PGR testui.

Mokiniai, ugdymo įstaigoje gavę teigiamą savikontrolės greitojo antigeno testo rezultatą (išryškėjus dviem juostelėm), turi galimybę rinktis, kokį tyrimą atlikti mobiliajame punkte:

  • greitojo antigeno testą, kai ėminys imamas iš nosiaryklės. Rezultatas sužinomas per 15 min.;
  • PGR tyrimą, kai ėminys imamas iš nosiaryklės ir gerklės. Rezultatas sužinomas per 24 val.

Gavus tyrimo atsakymą, prašome informuoti savo vaiko klasės vadovą žinute per TAMO dienyną ar kitu susitartu būdu. 

5-8 klasių mokinių neformalusis švietimas stabdomas IPRR laikotarpiu. 

Švietimo pagalbos specialistų individualios bei grupinės konsultacijos 5-8 klasių mokiniams vyks tik nuotoliniu būdu, bet pagal įprastą konsultacijų grafiką. Prisijungimų nuorodos bus išsiųstos asmeniškai mokiniams ir jų tėvams žinute per TAMO dienyną.

Tėvai, norintys pasikonsultuoti nuotolinio mokymosi metu su Švietimo pagalbos specialistais, gali kreiptis į:
 - logopedę Liną Kirkutienę žinute per TAMO dienyną ir tel 8-687-97234 kasdien darbo dienomis nuo 8.00 iki 11.00 val.;
 - specialiąją pedagogę Liną Zelčiuvienę žinute per TAMO dienyną ir tel 8-616-56421 kasdien darbo dienomis nuo 8.00 iki 8.30, nuo14.00 iki16.00 val.
 - psichologę Irmą Zablackaitę žinute per TAMO dienyną ir tel 8-606-75530 kasdien darbo dienomis nuo 9.30 iki 11.30 val., nuo16.00 iki 18.00 val.

Mokinių, kuriems skirta socialinė parama (nemokamas maitinimas), tėvai, pageidaujantys gauti sauso maisto davinį už nuotolinio ugdymo laikotarpį (02-04 - 02-11 (6 d.d.)), turi iki vasario 8 d. elektroniniu dienynu/telefonu informuoti savo vaiko klasės vadovą. Apie sauso maisto davinių dalinimo laiką ir vietą kiekvienas bus informuotas asmeniškai (el.dienynu, telefonu).
 

1-4 ir spec. bei lav. klasių mokiniai, jei klasėje netaikomas IPRR režimas, toliau mokosi kontaktiniu būdu ir eina į mokyklą.


Visos dienos grupės mokykla veikia įprastu laiku. Dėl 1-4 klasių ugdymo problemų prašome kreiptis į pradinio ugdymo skyriaus vedėją Renatą Neverauskienę tel. 8 682 40525.

1-4 klasių mokiniams neformalusis švietimas toliau vyks kontaktiniu būdu ir įprastu tvarkaraščiu, 
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.
 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos