Specialioji pedagogė

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas - teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą siekiant asmeninės pažangos.

Specialiąja pedagoge progimnazijoje dirba

Lina Zelčiuvienė Specialioji pedagogė

2 aukštas, 220 kab.

Darbo laikas

Savaitės diena

Tiesioginio darbo valandos

 Pietų  pertrauka  

Netiesioginio darbo valandos

Mokytojų priėmimo laikas

Pirmadienis

8.00 – 15.00

11.40 – 12.10

7.30 – 8.00
15.00 – 18.00

 

Antradienis

8.00 – 14.00

11.40 – 12.10

7.30 – 8.00
15.00 – 18.00

7.30 – 8.00

Trečiadienis

8.00 – 14.30

11.40 – 12.10

7.30 – 8.00
14.00 – 17.00

 

Ketvirtadienis

8.00 – 13.00

11.40 – 12.10

7.30 – 8.00
14.00 – 17.00

10.35 – 11.00

Penktadienis

8.00 – 13.00

11.45 – 12.05

7.30 – 8.00
13.30 – 17.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą;
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų  poreikių  mokinių tėvais, globėjais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų  poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų  poreikių  mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, teikti švietimo pagalbą, pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias  programas.
Atnaujinta: 2024-04-24
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
3. 9.50 - 10.25
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
3. 9.50 - 10.35
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
3. 9.50 - 10.30
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki vasaros atostogų 5–8 kl. liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.