Mokinių elgesio priežiūros komisija

Mokinių elgesio priežiūros komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Dalia Paunksnė progimnazijos direktorė pirmininkė

2.

Daiva Užpalienė

anglų kalbos mokytoja

narė

3.

Renata Neverauskienė direktoriaus pavaduotoja pradinių ir spec. klasių ugdymui narė

EPK funkcijos:

 • prižiūri ir užtikrina mokinių elgesio taisyklių progimnazijoje įgyvendinimą;
 • nagrinėja mokinių progimnazijos lankomumo, vėlavimo į pamokas, patyčių, netinkamo elgesio pamokose ir kitus bendro buvimo progimnazijoje taisyklių pažeidimus;
 • nustačius ir įvertinus mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, skiria drausmines nuobaudas.

EPK turi teisę:

 • organizuoti EPK posėdžius;
 • gauti iš VGK ir kitų progimnazijos darbuotojų informaciją, reikalingą komisijos funkcijoms atlikti ir sprendimams priimti;
 • į posėdžius kviesti kitus suinteresuotus asmenis, institucijų atstovus (teritorinės policijos, socialinių paslaugų, atskirų dalykų mokytojus, klasių vadovus, vaikus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kt.);
 • kreiptis į VGK dėl tolimesnių komisijos priimtų sprendimų užtikrinimo, švietimo ir kitos būtinos pagalbos mokiniui teikimo, pagalbos plano sudarymo ir kt.

Atnaujinta: 2024-04-24
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki naujų mokslo metų pradžios liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.