Biblioteka ir skaitykla

Bibliotekos ir skaityklos vedėja mokykloje dirba

Žygimanto Augusto progimnazijos bibliotekos taisyklės

 1. Skaitytojai ir lankytojai gali naudotis bibliotekos fondu ir skaitykla.
 2. Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau kaip 3 spaudinius ir ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui.
 3. Skaitytojas turi teisę:
  1. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimuisi į namus arba į skaityklą;
  2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jo teikiamas paslaugas;
  3. prašyti pratęsti spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo terminą.
 4. Skaitytojas privalo:
  1. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus;
  2. neišsinešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti dokumentai nepažymėti kompiuteryje.
  3. numatytu laiku grąžinti spaudinius;
  4. bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti kitiems skaitytojams.
 5. Skaitytojo atsakomybė:
  1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas jį privalo pakeisti tokiu pat arba atlyginti jo rinkos kainą.
  2. baigęs mokyklą arba pereidamas mokytis kitur, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka.
 6. Vadovėlių išdavimo tvarka:
  1. dalykų mokytojai vadovėlius mokiniams išduoda mokslo metams prasidėjus ir surenka mokslo metams pasibaigus;
  2. mokiniai, gavę vadovėlius, privalo rašalu užpildyti vadovėlio gale esančią lentelę ir įvertinti vadovėlio būklę.
  3. visi mokykloje naudojami vadovėliai turi būti aplenkti;
  4. vadovėliai gali būti išduoti vasarai (papildomam mokymuisi) bendru bibliotekos ir vartotojo sutarimu.

Bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką, gali būti atimta teisė naudotis biblioteka apie tai informuojant mokyklos vadovybę.

Atnaujinta: 2023-06-02
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki vasaros atostogų 5–8 kl. liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.