Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-29 08:35 Naujiena atnaujinta: Padėdamas kitiems, padedi ir sau!
2. 2023-09-29 08:17 Naujiena sukurta: Nuotykių akademija Haskių kaime!
3. 2023-09-28 11:27 Dokumentas atnaujintas: Pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo pakeitimo aktuali redakcija 2023-01-17, įsak. Nr. V-15
4. 2023-09-27 14:57 Naujiena atnaujinta: Rugsėjo 28 - oji - išvykų diena
5. 2023-09-27 14:57 Dokumentas atnaujintas: Rugsėjo 28-oji — išvykų diena
6. 2023-09-27 14:47 Naujiena atnaujinta: Rugsėjo 28 - ioji - išvykų diena
7. 2023-09-27 14:45 Dokumentas atnaujintas: Rugsėjo 28-ioji — išvykų diena
8. 2023-09-26 11:58 Naujiena sukurta: Padėdamas kitiems, padedi ir sau!
9. 2023-09-25 09:29 Naujiena sukurta: Padėdamas kitiems, padedi ir sau!
10. 2023-09-22 14:38 Puslapis atnaujintas: Neformalus švietimas
11. 2023-09-22 14:35 Dokumentas sukurtas: Būreliai 2023-2024 m.m.
12. 2023-09-20 15:37 Dokumentas atnaujintas: Pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos pastate tvarkos aprašas
13. 2023-09-18 11:03 Dokumentas sukurtas: Įsakymas dėl 2023-2024 ir 2024-2025 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano patvirtinimo
14. 2023-09-18 10:56 Dokumentas atnaujintas: Įstaigos vadovo veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 2 lapas
15. 2023-09-18 10:56 Dokumentas atnaujintas: Įstaigos vadovo veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 1 lapas
16. 2023-09-18 10:56 Dokumentas atnaujintas: Įsakymas dėl veiksmų plano ekstremalios situacijos valdymui
17. 2023-09-18 10:56 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos veiksmų planas dėl pasiruošimo ekstremalios situacijos valdymui
18. 2023-09-18 10:56 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos 2022 m. veiklos planas
19. 2023-09-18 10:56 Dokumentas atnaujintas: Direktorės veiklos ataskaita už 2021 m.
20. 2023-09-18 10:56 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos veiklos strateginių tikslų ir uždavinių planas 2021 m.
21. 2023-09-18 10:56 Dokumentas atnaujintas: Direktorės 2021 m. veiklos užduotys
22. 2023-09-18 10:56 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų profesinio mokymosi programa 2019-2022 m.
23. 2023-09-18 10:56 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos 2018-2022 m. strateginis planas
24. 2023-09-18 10:56 Dokumentas atnaujintas: 2023 m. direktorės veiklos uždaviniai
25. 2023-09-18 10:56 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo planas 2022-2023 m. m.
26. 2023-09-18 10:56 Dokumentas atnaujintas: Veiklos planas 2023 m.
27. 2023-09-18 10:56 Dokumentas atnaujintas: Strateginis veiklos planas 2023-2027 m.
28. 2023-09-18 10:55 Dokumentas sukurtas: Ugdymo planas 2023-2024 ir 2024-2025 m. m.
29. 2023-09-14 18:25 Puslapis atnaujintas: Mokinių maitinimas
30. 2023-09-12 13:17 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
31. 2023-09-12 13:10 Puslapis atnaujintas: Struktūros schema
32. 2023-09-12 13:03 Puslapis atnaujintas: Mokinių maitinimas
33. 2023-09-12 08:07 Dokumentas atnaujintas: 15 dienų valgiaraštis 6-10 m. mokinių amžiaus grupei
34. 2023-09-11 16:23 Puslapis atnaujintas: Mokinių maitinimas
35. 2023-09-11 16:16 Dokumentas sukurtas: 15 dienų valgiaraštis 6-10 m. mokinių amžiaus grupei
36. 2023-09-11 14:34 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
37. 2023-09-11 12:47 Puslapis atnaujintas: Karjeros specialistas
38. 2023-09-11 12:46 Puslapis atnaujintas: Socialinis pedagogas (1-5 ir spec. kl.)
39. 2023-09-11 12:46 Puslapis atnaujintas: Psichologas
40. 2023-09-11 12:46 Puslapis atnaujintas: Socialinis pedagogas 6-8 kl.
41. 2023-09-11 12:38 Dokumentas išstrintas:
42. 2023-09-11 12:37 Dokumentas sukurtas:
43. 2023-09-11 11:56 Naujiena išstrinta: Rugsėjo 1-oji
44. 2023-09-11 11:56 Naujiena atnaujinta: Rugsėjo 1-oji
45. 2023-09-11 11:04 Puslapis atnaujintas: Mokinių maitinimas
46. 2023-09-11 11:04 Dokumentas sukurtas: Bufeto užkandžių asortimentas
47. 2023-09-11 10:32 Dokumentas išstrintas: 15 dienų valgiaraštis 6-10 metų mokinių grupei
48. 2023-09-11 10:32 Dokumentas išstrintas: 15 dienų valgiaraštis 11 metų ir vyresnių mokinių grupei
49. 2023-09-11 10:00 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
50. 2023-09-11 10:00 Naujiena atnaujinta: Ieškome darbuotojų!

Atnaujinta: 2023-05-25
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
5. 12.05 - 12.40
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
5. 12.05 - 12.50
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
5. 12.05 - 12.45
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30