Profesinio orientavimo paslaugų teikimo progimnazijoje 5-8 kl. mokinių poreikio tyrimas

Progimnazijos karjeros specialistė D.Leščinskienė gegužės 2-5 d. atliko "Profesinio orientavimo paslaugų teikimo progimnazijoje 5-8 kl. mokinių poreikio tyrimą". Tyrime dalyvavo 48,96% pakviestų dalyvauti 5-8 kl. mokinių. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti 5-8 kl. mokinių žinias apie profesinį orientavimą progimnazijoje ir išskirti prioritetines sritis. Su tyrimo išvadomis kviečiame susipažinti ataskaitoje, kuria vadovaujantis bus planuojama 2023-2024 m.m. profesinio orientavimo kryptis progimnazijoje.  

PO poreikio tyrimo rezultatai (2023)

Autorius:
Dovilė Leščinskienė

Nuotraukos:
Dovilė Leščinskienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos