Pranešimas dėl mokyklos struktūros pertvarkos, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

  • Paskelbė : Eglė Karmonienė
  • Paskelbta: 2022-06-06
  • Kategorija: Pranešimai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 dalimi p r a n e š u, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. 1-1434 „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ nusprendė pertvarkyti Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos struktūrą, pakeisti mokyklos pavadinimą ir jos nuostatus. Pasibaigus 2021-2022 m. m. ugdymo procesui, t.y. nuo 2022 m. birželio 29 d. iki rugpjūčio 31 d. bus vykdoma Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos struktūros pertvarka pakeičiant tipą iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją, pakeičiant mokyklos pavadinimą iš Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos į Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija. 

Po struktūros pertvarkos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, individualizuotos pradinio ugdymo ir individualizuotos pagrindinio ugdymo programos, pritaikytos pradinio ugdymo ir pritaikytos pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos, neformaliojo vaikų švietimo programos bus vykdomos Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijoje. 

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija veiks, vadovaudamasi naujais Vilniaus Žygimanto progimnazijos nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. 1-1434 „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ ir registruotais Registrų centre. 

 

Mokyklos direktorė                                                                         Dalia Paunksnė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos