Trišaliai susitikimai

Siekdami aptarti kiekvieno mokinio individualią pažangą, gruodžio 7 – 8 dienomis 5-ose ir 6-ose klasėse dirbantys mokytojai, klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai ir mokyklos administracija susitiko „Apskritojo stalo“ susitikimuose, kuriuose aptarė signalinio pusmečio rezultatus. Diskutavo, dalinosi patirtimi apie sunkumus, su kuriais mokiniai susiduria siekdami aukštesnių mokymosi rezultatų. Didžiausių sunkumų patiriantys mokiniai su tėveliais šią savaitę, gruodžio 14 – 17 dienomis pakviesti į trišalius susitikimus mokytojas – mokinys – tėvai, kuriuose bus išdiskutuoti mokymosi sunkumai, aptartos pagalbos mokiniui galimybės.

Primename, kad vadovaujantis atnaujinta Tėvų (globėjų) informavimo ir švietimo tvarka, mokykloje kiekvieną trečiadienį organizuojami individualūs administracijos, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų pokalbiai su mokinių tėvais (globėjais), iš anksto tėvams (globėjams) pranešus apie poreikį žinute elektroniniame dienyne.

Autorius:
Sigita Kazlienė

Nuotraukos:
Sigita Kazlienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos