Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2022-08-23 6.9 MB
Tvarkos
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos tvarkos aprašas 2019-2021 2020-11-29 16:30:22 760.07 KB
Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarko aprašas 2020-02-19 2020-11-29 16:30:38 247.29 KB
Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarko aprašas 2020-20-12 (sutrumpinta) 2020-11-29 16:31:00 442.82 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas 218.89 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-11-29 16:16:16 352.35 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašas 2020-11-29 16:16:40 698.61 KB
Darbo tvarkos taisyklės   2020-11-29 16:31:56 445.08 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos bendruomenės etikos kodeksas 2020-11-29 16:32:20 400.5 KB
Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka 2020-02-19 2020-11-29 17:00:18 570.7 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2020-11-29 17:00:09 134.68 KB
Uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas 2020-11-29 17:44:32 139.94 KB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-09-01 2021-09-27 14:37:29 697.82 KB
Mokinių tėvų ir globėjų informavimo tvarkos aprašas 2021-06-25 216.4 KB
Elgesio priežiūros komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 553.09 KB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas 237.69 KB
Smurto ir patyčių PIP vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2020 m. 2021-11-04 14:21:46 303.41 KB
Darbo tarybos darbo reglamentas 366.85 KB
Švietimo pagalbos teikimo mokiniui aprašas 240.46 KB
VDM grupės tvarkos aprašas 202.96 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2022-05-13 15:08:06 184.35 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-2023 m. 236.55 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas grafikas 201.75 KB
Priėmimo tvarkos aprašas 2022 m. 380.07 KB
Priėmimo komisijos posėdžio protokolo 2022-06-01 Nr.1 priedas Nr.1 404.47 KB
Priėmimo komisijos posėdžio protokolo 2022-06-07 Nr.2 priedas Nr.1 349.09 KB
Protokolo 2022-06-13 Nr.3 Priedas 2022-06-13 14:56:04 368.03 KB
Protokolo 2022-06-21 Nr.4 Priedas 350.55 KB
Preliminarūs priimtų mokinių 1-ų ir 5-ų klasių sąrašai (2022-2023 m. m.) 2022-07-09 10:45:58 279.75 KB
Protokolo 2022-08-22 Nr. 5 Priedas Nr. 1 351.26 KB
Uniformų pavyzdžiai 5.31 MB
Vertinimas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-11-29 16:16:16 352.35 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašas 2020-11-29 16:16:40 698.61 KB
Anglų kalbos vertinimas 2020-11-29 16:15:08 220.61 KB
Biologijos ir chemijos vertinimas 2020-11-29 16:15:09 215.56 KB
Dailės vertinimas 2020-11-29 16:15:09 215.06 KB
Dorinio ugdymo vertinimas 2020-11-29 16:15:09 205.13 KB
Fizikos vertinimas 2020-11-29 16:15:09 212.38 KB
Fizinio ugdymo vertinimas 2020-11-29 16:15:10 211.31 KB
Geografijos vertinimas 2020-11-29 16:15:10 202.33 KB
Istorijos vertinimas 2020-11-29 16:15:10 213.32 KB
Lietuvių kalbos vertinimas 2020-11-29 16:15:10 210.61 KB
Matematikos ir IT vertinimas 2020-11-29 16:15:10 203.97 KB
Muzikos vertinimas 2020-11-29 16:15:11 207.09 KB
Pradinių klasių vertinimas 2020-11-29 16:15:11 230.72 KB
Prancūzų ir vokiečių kalbų vertinimas 2020-11-29 16:15:11 392.92 KB
Rusų kalbos vertinimas 2020-11-29 16:15:12 287.33 KB
Technologijų vertinimas 2020-11-29 16:15:12 214.46 KB
Žmogaus saugos vertinimas 2020-11-29 16:15:12 198.48 KB

 

Atnaujinta: 2022-05-23
 • Elektroninis dienynas
 • Idėjų bankas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki rudens atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.