Nuostatai

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Progimnazijos nuostatai 2022-08-23 2023-04-21 13:09:47 6.9 MB
Planavimo dokumentai
Strateginis veiklos planas 2023-2027 m. 2023-04-21 13:33:02 701.69 KB
Veiklos planas 2023 m. 2023-04-21 13:28:15 604.98 KB
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2023-04-21 13:27:58 1 MB
2023 m. direktorės veiklos uždaviniai 2023-04-21 13:28:51 5.12 MB
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos 2018-2022 m. strateginis planas 2023-04-21 13:30:24 702.18 KB
Darbuotojų profesinio mokymosi programa 2019-2022 m. 2023-04-21 13:30:41 412.61 KB
Direktorės 2021 m. veiklos užduotys 2023-04-21 13:30:54 1.59 MB
Mokyklos veiklos strateginių tikslų ir uždavinių planas 2021 m. 2023-04-21 13:31:20 519.54 KB
Direktorės veiklos ataskaita už 2021 m. 2023-04-21 13:31:34 715.14 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos 2022 m. veiklos planas 2023-04-21 13:33:54 836.91 KB
Mokyklos veiksmų planas dėl pasiruošimo ekstremalios situacijos valdymui 2023-04-21 13:34:09 291.72 KB
Įsakymas dėl veiksmų plano ekstremalios situacijos valdymui 2023-04-21 13:34:31 358.69 KB
Įstaigos vadovo veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 1 lapas 2023-04-21 13:35:10 522.03 KB
Įstaigos vadovo veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 2 lapas 2023-04-21 13:35:20 505.1 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašo pakeitimo aktuali redakcija 2023-01-16, įsak. Nr. V-8 2023-05-05 16:52:17 321.56 KB
Pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo pakeitimo aktuali redakcija 2023-01-17, įsak. Nr. V-15 2023-05-05 16:52:17 151.26 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-05-05 16:52:17 273.46 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos tvarkos aprašo pakeitimo aktuali redakcija 2023-01-02, įsak. Nr. V-1 2023-05-05 16:52:17 360.78 KB
Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (sutrumpinta) 2023-05-05 16:52:17 442.82 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-05-05 16:52:17 124.54 KB
Darbo tvarkos taisyklės   2023-05-05 16:52:17 445.08 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos bendruomenės etikos kodeksas 2023-05-05 16:52:17 400.5 KB
Uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-05-05 16:52:17 138.09 KB
Mokinių tėvų ir globėjų informavimo tvarkos aprašas 2021-06-25 2023-05-05 16:52:17 216.4 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-05-05 16:52:17 213.56 KB
Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka 2023-05-05 16:52:17 162.09 KB
Elgesio priežiūros komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-05 16:52:17 150.9 KB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašo pakeitimo aktuali redakcija 2023-01-17, įsak. Nr. V-17 2023-05-05 16:52:17 144.04 KB
Smurto ir patyčių PIP vykdymo progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-05-05 16:52:17 311.72 KB
Darbo tarybos darbo reglamentas 2023-05-05 16:52:17 127.92 KB
Švietimo pagalbos teikimo mokiniui aprašas 2023-05-05 16:52:17 240.46 KB
VDM grupės tvarkos aprašas 2023-05-05 16:52:17 202.96 KB
Bylų formavimo tvarkos aprašas 2023-05-05 16:52:17 108.78 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-05-05 16:52:17 234.21 KB
Įsakymas dėl patyriminio ugdymo programų patvirtinimo 2023-05-05 16:52:17 777.91 KB
Patyriminio ugdymo 5-8 klasėse veiklos aprašas 2023-05-05 16:52:17 338.58 KB
UTA planas 2023-05-05 16:52:17 175.58 KB
Lankymosi tvarkos aprašas 2023-05-05 16:52:17 141.37 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-05-05 16:52:17 443.37 KB
Priėmimas į mokyklą
Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-04-21 13:55:09 156.09 KB
Klasių komplektavimo ir klasių vadovų skyrimo klasėms tvarkos aprašas 2023-04-21 13:55:24 145.93 KB
Uniformų pavyzdžiai 2023-04-20 12:27:21 5.31 MB
Priėmimo komisijos protokolo Nr.1 priedas 601.33 KB
Vertinimas
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašo pakeitimo aktuali redakcija 2023-01-16, įsak. Nr. V-8 2023-05-05 16:52:17 321.56 KB
Anglų kalbos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 179.67 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-05-05 16:52:17 273.46 KB
Dailės vertinimas 2022-10-26 11:51:28 130.51 KB
Dorinio ugdymo vertinimas 2022-10-26 11:51:28 130.3 KB
Pradinių klasių vertinimas 2022-10-26 11:51:28 138.65 KB
Technologijų vertinimas 2022-10-26 11:51:28 132.11 KB
Muzikos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 141.25 KB
Lietuvių kalbos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 142.08 KB
Istorijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 139.43 KB
Geografijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 163.48 KB
Istorijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 139.43 KB
Biologijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 147.76 KB
Chemijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 139.13 KB
Prancūzų, rusų ir vokiečių kalbų vertinimas 2022-10-26 11:51:28 153.38 KB
IT vertinimas 2022-10-26 11:51:28 141.19 KB
Fizikos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 140.44 KB
Matematikos vertinimas 2022-10-28 15:06:44 143.21 KB
Fizinio ugdymo vertinimas 2022-10-26 11:51:28 129 KB
Žmogaus saugos vertinimas 2022-10-26 14:36:21 137.98 KB

 

Atnaujinta: 2023-05-25
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki vasaros atostogų 1–4 kl. liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.