Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2022-08-23 6.9 MB
Planavimo dokumentai
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2023-01-06 08:56:56 1 MB
Pradinio ir pagrindinio ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m.  2023-01-06 08:56:56 1.01 MB
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos 2018-2022 m. strateginis planas 2023-01-06 08:56:56 702.18 KB
Įstaigos vadovo veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 1 lapas 2023-01-06 08:56:56 522.03 KB
Įstaigos vadovo veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 2 lapas 2023-01-06 08:56:56 505.1 KB
Darbuotojų profesinio mokymosi programa 2019-2022 m. 2023-01-06 08:56:56 412.61 KB
Direktorės 2021 m. veiklos užduotys 2023-01-06 08:56:56 1.59 MB
Mokyklos veiklos strateginių tikslų ir uždavinių planas 2021 m. 2023-01-06 08:56:56 519.54 KB
Direktorės veiklos ataskaita už 2021 m. 2023-01-06 08:56:56 715.14 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos 2022 m. veiklos planas 2023-01-06 08:56:56 836.91 KB
Mokyklos veiksmų planas dėl pasiruošimo ekstremalios situacijos valdymui 2023-01-06 08:56:56 291.72 KB
Įsakymas dėl veiksmų plano ekstremalios situacijos valdymui 2023-01-06 08:56:56 358.69 KB
Įsakymas dėl ugdymo plano pakeitimo 2021-10-26 2023-01-06 08:56:56 387.29 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašas 2023-01-06 09:07:26 698.61 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-01-06 09:07:26 273.46 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos tvarkos aprašas 2019-2021 2023-01-06 09:07:26 760.07 KB
Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarko aprašas 2020-20-12 (sutrumpinta) 2023-01-06 09:07:26 442.82 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-01-06 09:07:26 218.89 KB
Darbo tvarkos taisyklės   2023-01-06 09:07:26 445.08 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos bendruomenės etikos kodeksas 2023-01-06 09:07:26 400.5 KB
Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka 2020-02-19 2023-01-06 09:07:26 570.7 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2023-01-06 09:07:26 134.68 KB
Uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-01-06 09:07:26 139.94 KB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-09-01 2023-01-06 09:07:26 697.82 KB
Mokinių tėvų ir globėjų informavimo tvarkos aprašas 2021-06-25 2023-01-06 09:07:26 216.4 KB
Elgesio priežiūros komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-01-06 09:07:26 553.09 KB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas 2023-01-06 09:07:26 237.69 KB
Smurto ir patyčių PIP vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2020 m. 2023-01-06 09:07:26 303.41 KB
Darbo tarybos darbo reglamentas 2023-01-06 09:07:26 366.85 KB
Švietimo pagalbos teikimo mokiniui aprašas 2023-01-06 09:07:26 240.46 KB
VDM grupės tvarkos aprašas 2023-01-06 09:07:26 202.96 KB
Vertinimas
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašas 2023-01-06 09:07:26 698.61 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-01-06 09:07:26 273.46 KB
Anglų kalbos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 179.67 KB
Dailės vertinimas 2022-10-26 11:51:28 130.51 KB
Dorinio ugdymo vertinimas 2022-10-26 11:51:28 130.3 KB
Pradinių klasių vertinimas 2022-10-26 11:51:28 138.65 KB
Technologijų vertinimas 2022-10-26 11:51:28 132.11 KB
Muzikos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 141.25 KB
Lietuvių kalbos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 142.08 KB
Istorijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 139.43 KB
Geografijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 163.48 KB
Istorijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 139.43 KB
Biologijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 147.76 KB
Chemijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 139.13 KB
Prancūzų, rusų ir vokiečių kalbų vertinimas 2022-10-26 11:51:28 153.38 KB
IT vertinimas 2022-10-26 11:51:28 141.19 KB
Fizikos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 140.44 KB
Matematikos vertinimas 2022-10-28 15:06:44 143.21 KB
Fizinio ugdymo vertinimas 2022-10-26 11:51:28 129 KB
Žmogaus saugos vertinimas 2022-10-26 14:36:21 137.98 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2022-05-13 15:08:06 184.35 KB
Priėmimo tvarkos aprašas 2022 m. 380.07 KB
Uniformų pavyzdžiai 5.31 MB

 

Atnaujinta: 2022-10-09
 • Elektroninis dienynas
 • Idėjų bankas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki žiemos atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.