Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022–2023 m.m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos komisijoje

1.

Dovilė Leščinskienė Socialinė pedagogė 1–4 ir spec. bei lav. klasėms

Pirmininkė

2.

Lina Charčenko Socialinė pedagogė 5–8 klasėms

Pirmininkės pavaduotoja

3.

Aušra Semėnienė Pradinio ugdymo mokytoja Sekretorė

4.

Jadvyga Kelertienė Direktorės pavaduotoja ugdymui

Narė

5. Renata Neverauskienė Pradinio ir specialiojo ugdymo skyriaus vedėja Narė

6.

Sigita Kazlienė Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja

Narė

7.

Irma Zablackaitė Psichologė

Narė

8.

Lina Kirkutienė Logopedė

Narė

9.  Lina Zelčiuvienė Specialioji pedagogė

Narė

10.  Laima Šlajienė Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Narė
11. Dalia Krūminienė Pradinių klasių mokytoja Narė

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Dokumentai

Atnaujinta: 2022-09-28
 • Elektroninis dienynas
 • Idėjų bankas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki rudens atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.