Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Ugdymo karjerai paslaugas mokykloje teikia:

Dovilė Leščinskienė 1-5 ir specialiųjų klasių socialinė pedagogė

1 aukštas, 120 kab.

Darbo laikas

Savaitės diena

Tiesioginio darbo

valandos

Pietų pertrauka

Netiesioginio

darbo

valandos

Mokytojų priėmimo

laikas

Pirmadienis

12.30-14.00

12.00-12.30

14.00-15.30

-

Antradienis

12.30-14.30

12.00-12.30 14.30-16.30

14.30-15.00

Trečiadienis

12.30-14.30 12.00-12.30 14.30-16.30

-

Ketvirtadienis

12.30-14.30

12.00-12.30 14.30-16.30

14.30-15.00

Penktadienis

12.30-14.00

12.00-12.30 14.00-15.30

-

Tiesioginės darbo valandos – (mokinių, tėvų (globėjų) konsultavimas, užsiėmimų vedimas, probleminių  situacijų  sprendimas, švietimo pagalbos ir/arba speicaliųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, teminių klasės valandėlių, grupinių užsiėmimų vedimas).

Netiesioginės darbo valandos — (dokumentacijos  tvarkymas, veiklų planavimas, bendradarbiavimas su mokytojais, tėvais, kitais asmenimis ugdymo, švietimo pagalbos klausimais, tiriamasis ir organizacinis darbas, savišvieta).

Kontaktai Telefonas 860096156

El. paštas Rašyti

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, už ugdymą karjerai mokykloje atsakingi specialistai bei tėvai.

 

Pagrindiniai dokumentai:

1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)

2. Ugdymo karjerai PROGRAMA (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V - 72)

Naudinga informacija internete:

 • www.mukis.lt – informacija mokiniams: Mokinio knyga, filmukai ir nuotraukos apie profesijas, asmenybės testai ir kt.
 • www.studijos.lt - informacija būsimiems studentams: kur stoti?, aukštųjų mokyklų adresai, ankstesnių metų egzaminų užduotys; kursai dirbantiems.
 • www.stojimai.lt - diskusijos stojimų tema; ankstesnių metų stojimų rezultatų statistika; stojimo prašymo analizė.
 • www.lamabpo.lt - bendrojo priėmimo taisyklės; studijų programų sąrašai; prašymo blankas; stojamųjų egzaminų tvarkaraštis; aukštųjų mokyklų informacija (aktualijos stojantiesiems); priėmimo vykdymo datos.
 • www.aikos.smm.lt - išsami informacija mokiniams, stojantiesiems, tobulinantiems kvalifikaciją.
 • www.nec.lt arba www.egzaminai.lt - švietimo institucijos, Lietuvos aukštosios mokyklos, egzaminų užduotys.
 • www.euroguidance.lt - testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.
 • www.karjeroscentras.lt - įvairūs testai (pvz., „ar jūs pakankamai tolerantiškas“).
 • www.aikos.smm.lt - Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu.
 • www.euroguidance.lt - el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas 2007“ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla“

Profesinio orientavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymosi galimybės specialiųjų ugdymosi poreikių (kompleksinę negalią, intelekto sutrikimus) turintiems mokiniams Vilniaus mieste. 2022-03-04 15:27:10 28.83 KB

Atnaujinta: 2022-10-09
 • Elektroninis dienynas
 • Idėjų bankas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki žiemos atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.