Visos dienos mokykla

2023 m. rugsėjo mėn. Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijoje gauta 164 pradinių klasių mokinių tėvų prašymai dėl VDM grupės lankymo. Prašymų pagrindu progimnazijoje suformuota 9 VDM grupės.

Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas – saugaus ir turiningo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas.

Visos dienos mokyklos (VDM) grupė – tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų pagrindu bei vadovaujantis Vilniaus miesto Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu dėl grupių skaičiaus nustatymo kiekvieniems einamiesiems mokslo metams sudaryta grupė iš 1-4 kl. mokinių, kuriems nemokamai teikiamos vaikų priežiūros, švietimo pagalbos, laisvalaikio organizavimo paslaugos po pamokų.

VDM grupės steigiamos vieneriems mokslo metams pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, pateiktus progimnazijos direktoriui kasmet iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.

VDM grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo grupės mokinių pamokų pabaigos iki 18.00 val.; penktadieniais (ir prieššventinėmis dienomis) – iki 17.00 val. VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama. Taip pat VDM grupė veiklos nevykdys 2023 m. spalio 5 d. ir gruodžio 22 d. VDM grupių veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (ne daugiau kaip 50 proc. nuo progimnazijos pradinio ugdymo klasių komplektų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos einamiems mokslo metams, skaičiaus).

VDM grupės tvarkos aprašas

 

Atnaujinta: 2024-04-24
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki naujų mokslo metų pradžios liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.