Visos dienos mokykla

2022 m. rugsėjo mėn. Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinėje mokykloje gauta 181 pradinių klasių mokinių tėvų prašymas dėl VDM grupės lankymo. Prašymų pagrindu mokykloje suformuota 10 VDM grupių.

Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas – saugaus ir turiningo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas.

Visos dienos mokyklos (VDM) grupė – tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų pagrindu bei vadovaujantis Vilniaus miesto Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu dėl grupių skaičiaus nustatymo kiekvieniems einamiesiems mokslo metams sudaryta grupė iš 1-4 kl. mokinių, kuriems nemokamai teikiamos vaikų priežiūros, švietimo pagalbos, laisvalaikio organizavimo paslaugos po pamokų.

VDM grupės steigiamos vieneriems mokslo metams pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus, pateiktus mokyklos direktoriui kasmet iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.

VDM grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo grupės mokinių pamokų pabaigos iki 18.00 val.; penktadieniais (ir prieššventinėmis dienomis) – iki 17.00 val. VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama. Taip pat VDM grupė veiklos nevykdys 2022 m. spalio 5 d. ir gruodžio 23 d.

VDM grupių veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (ne daugiau kaip 50 proc. nuo mokyklos pradinio ugdymo klasių komplektų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos einamiems mokslo metams, skaičiaus).

VDM grupės tvarkos aprašas

 

Atnaujinta: 2023-06-02
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
5. 12.05 - 12.40
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
5. 12.05 - 12.50
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
5. 12.05 - 12.45
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30