Psichologas

Psichologinės pagalbos tikslas – įvertinti ir padėti suprasti vaikų psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais ar pedagogais.

Psichologe progimnazijoje dirba

Irma Zablackaitė Psichologė

4 aukštas, 420 kab.

Darbo laikas

Savaitės diena

Tiesioginio darbo valandos

Pietų         pertrauka 

Netiesioginio darbo valandos

Mokytojų priėmimo laikas

Pirmadienis

9.00 – 15.30

12.00 – 12.30  

7.30 – 9.00

15.30 – 17.30

7.30 – 8.00

Antradienis

8.00 – 14.00

12.00 – 12.30 

7.30 – 8.00

14.00 – 18.30

7.30 – 8.00

Trečiadienis

8.30 – 14.30 12.00 – 12.30 7.30 – 8.30
 
7.30 – 8.00

Ketvirtadienis

9.30 – 15.30 12.00 – 12.30

7.30 – 9.30

15.30 – 17.30

7.30 – 8.00

Penktadienis

9.00 – 14.00 12.00 – 12.30 7.30 – 9.00
14.00 – 17.30
7.30 – 8.00

Netiesioginio darbo valandos – darbo laikas, skirtas mokinių gebėjimų įvertinimų duomenų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui  konsultacijoms, paskaitoms, tobulinti profesinę kvalifikaciją, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis psichologinės pagalbos klausimais.

Kontaktai Telefonas 860675530

El. paštas Rašyti

Kas gali kreiptis?

Apie psichologo profesiją ir žmones užsiimančiais šia veikla, sklando nemažai mitų. Jais įtiki ne tik mokiniai, tačiau ir tėvai bei mokytojai. Yra mąstančių, jog psichologai turi specialių galių ir sugeba skaityti mintis, geba visas problemas panaikinti akimirksniu. Kiti galvoja, kad pas psichologą eina tik „psichai“ ar, kad atėjus pas specialistą išgirs tiek patarimų, kad viskas išsispręs savaime.

Tačiau, kaip yra iš tikrųjų? Iš tiesų pas psichologą gali ateiti bet kuris sveikas žmogus, kuris susiduria su įvairiomis problemomis ir jaučia, kad vienas su jomis nesusitvarkys. Taip pat psichologas nėra aiškiaregys ir negali skaityti kitų minčių. Viskas, kas vyksta tarp psichologo ir kliento (mokinio, tėvų/globėjų ar mokytojo) priklauso nuo abiejų pusių bendradarbiavimo. Vienas psichologas padaryti nieko negali, tačiau dalinantis mintimis, jausmais ar viskuo kas vyksta, galima siekti norimų rezultatų

Kada kreiptis?

Psichologas yra tas žmogus, į kurį galima kreiptis, kuomet esi pasiklydęs savo jausmuose, gyvenime įvyksta dideli pasikeitimai, blogai jautiesi, nori išsikalbėti ar tiesiog nori su kažkuo pasidalinti savo mintims. Prašyti pagalbos yra normalu, nes tik jos paprašius galima kažką gauti. Ir pirmiausia tai būtų supratimas ir jausmas, kad tikrai nesi vienas. Kreiptis galima ir tada, kai kyla smalsumas — o ką tas psichologas man pasakys?

Kaip kreiptis?

Pertraukos metu galima užeiti psichologo kabinetą (jei ant durų nekaba raudonas užrašas, įspėjantis apie vykstančią konsultaciją). Atėjus bus susitartas abiem pusėms tinkamas laikas, kada bus pirmasis susitikimas.

Priėmimo laiką galima sutarti ir individualiai, jei nurodytasis netinka. Dėl susitikimo galima tartis parašius laišką mokyklos elektroniniame dienyne , parašius elektroninį laišką (izablackaite@gmail.com) ar paskambinus nurodytu telefonu (8 606 75530).

Konsultacija paprastai trunka 1 akademinę valandą (pirmas susitikimas gali būti ilgesnis).

Progimnazijos psichologo funkcijos:

 • vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • bendradarbiauja su mokytojais, pedagogais ir kitais su vaiku dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), su vaiku dirbančius pedagogus šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • atlieka aktualius progimnazijoje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius;
 • padeda kurti stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką
Atnaujinta: 2024-04-24
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
3. 9.50 - 10.25
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
3. 9.50 - 10.35
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
3. 9.50 - 10.30
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki vasaros atostogų 5–8 kl. liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.