Priėmimas į mokyklą

2023-2024 M.M.

PRIĖMIMO KOMISIJOS INFORMACIJA

Informuojame, kad su naujai priimtų mokinių į Žygimanto Augusto progimnaziją tėvais sutartys pasirašomos elektroninėje sistemoje, kur buvo pildytas prašymas dėl priėmimo.

Elektronines sutartis galima pasirašyti naudojant mobilųjį parašą, SMART ID priemonę, lustinę kortelę ar USB laikmeną. Jei nenaudojate nei vienos iš priemonių, prašome įsigyti ir pasirašyti el. sutartį.

Jei sistemoje sutartis jau suformuota, tai iš abiejų pusių turi būti pasirašyta per 30 d. Jeigu sutartis nėra pasirašoma per nurodytą laiką, tokiu atveju ji iš sistemos šalinama (atkreipkite dėmesį, kad kai kurių tėvų sutartys yra suformuotos, bet nepasirašytos).

Jei tėvai (globėjai) dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) negali elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės elektroninės mokymo sutarties, apie tai turi nedelsdami pranešti progimnazijos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu: rastine@augusto.vilnius.lm.lt), bet ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo) ir informuoti apie sutarties pasirašymo datą. 

 

Su mokinių tėvais sutartys turi būti  pasirašytos iki rugpjūčio 31 d.

Naujai priimtų mokinių tėvai (globėjai) iki rugsėjo 1 d. turi pateikti progimnazijai nurodytus dokumentus:

Į 1 klasę:  

 • priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo kopiją,                                                             
 • 2 dokumentines nuotraukas;

Į 5 klasę:  

 • pradinio ugdymo baigimo pažymėjimo kopiją,
 • pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašo kopiją,                                                                                                             
 • 2 dokumentines nuotraukas;

Į 2, 4, 8 klases:

 • buvusios ugdymo įstaigos antspaudu patvirtintą klasės baigimo pažymą, 
 • 2 dokumentines nuotraukas.

 

Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai į 1-8 klases priimami nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje https://svietimas.vilnius.lt

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

INTERAKTYVUS VILNIAUS MIESTO ŽEMĖLAPIS (įvedę deklaruotą gyvenamosios vietos adresą ir klasę, į kurią eis vaikas, matysite priskirtą adresui mokyklą).

NAUJA: Šiais mokslo metais besimokančių 4 klasėje mokinių, ketinančių tęsti mokymąsi Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijoje 5 klasėje, tėvai teikia prašymą per e-sistemą. Šie mokiniai į Žygimanto Augusto progimnaziją priimami be eilės.

Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2023/2024 mokslo metams interneto svetainėse https://svietimas.vilnius.lt

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus.

Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-04-21 13:55:09 156.09 KB
Klasių komplektavimo ir klasių vadovų skyrimo klasėms tvarkos aprašas 2023-04-21 13:55:24 145.93 KB
Uniformų pavyzdžiai 2023-04-20 12:27:21 5.31 MB
Priėmimo komisijos protokolo Nr.1 Priedas 2023-06-07 16:44:04 601.33 KB
Priėmimo komisijos protokolo Nr.2 Priedas 350.76 KB
Priėmimo komisijos protokolo Nr.2 Priedas 350.46 KB
Priėmimo komisijos protokolo Nr.5 Priedas 348.8 KB
Priėmimo komisijos protokolo Nr.4 Priedas 2023-06-23 09:17:08 102.01 KB

Mokinių priėmimo komisijos sudėtis:

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Jadvyga Kelertienė Direktoriaus pavaduotoja 7-8 klasių mokinių ugdymui Pirmininkė

2.

Eglė Karmonienė

Raštinės vadovė

Sekretorė

3.

Renata Neverauskienė

Direktoriaus pavaduotoja pradinių ir specialiųjų klasių mokinių ugdymui

Narė

4.

Sigita Kazlienė Direktoriaus pavaduotoja 5-6 klasių mokinių ugdymui Narė

5.

Dovilė Leščinskienė

Socialinė pedagogė 1–5 ir spec. bei lav. klasėms Narė

6.

Lina Zelčiuvienė Specialioji pedagogė Narė

Pirmokams rekomenduojamos priemonės:

 1. 2 sąsiuviniai linija (1 klasei)
 2. 2 sąsiuviniai dideliais langeliais (1 klasei)
 3. Aplankai sąsiuviniams
 4. Aplankai pirmos klasės vadovėliams
 5. Rašalinis parkeris
 6. Piešimo sąsiuvinis
 7. Akvareliniai dažai ir indelis vandeniui
 8. Guašas
 9. 2 teptukai (smulkus ir stambus)
 10.  Paprastas pieštukas
 11.  Minkštas trintukas
 12.  Flomasteriai
 13.  Spalvoti pieštukai
 14.  Spalvotas popierius
 15.  Žirklės
 16.  Klijai
 17.  Liniuotė
 18.  Pieštukinė (penalas)
 19.  Sportinė apranga
 20.  Sportiniai bateliai
 21.  Gimnastikos/šokių bateliai („čežutės“)
 22.  Kuprinė
Atnaujinta: 2023-06-08
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
3. 9.50 - 10.25
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
3. 9.50 - 10.35
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
3. 9.50 - 10.30
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30