Mokinių elgesio priežiūros komisija

Mokinių elgesio priežiūros komisija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Dalia Paunksnė Mokyklos direktorė Pirmininkė

2.

Aušra Semėnienė

Mokytoja

Sekretorė

3.

Jadvyga Kelertienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Narė

4.

Renata Neverauskienė Pagrindinio ir spec. ugdymo skyriaus vedėja Narė

5.

Sigita Kazlienė

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja

Narė

6.

Daiva Užpalienė

Mokytoja Narė

EPK funkcijos:

 • prižiūri ir užtikrina mokinių elgesio taisyklių mokykloje įgyvendinimą;
 • nagrinėja mokinių mokyklos lankomumo, vėlavimo į pamokas, patyčių, netinkamo elgesio pamokose ir kitus bendro buvimo mokykloje taisyklių pažeidimus;
 • nustačius ir įvertinus mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, skiria drausmines nuobaudas.

EPK turi teisę:

 • organizuoti EPK posėdžius;
 • gauti iš VGK ir kitų mokyklos darbuotojų informaciją, reikalingą komisijos funkcijoms atlikti ir sprendimams priimti;
 • į posėdžius kviesti kitus suinteresuotus asmenis, institucijų atstovus (teritorinės policijos, socialinių paslaugų, atskirų dalykų mokytojus, klasių vadovus, vaikus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kt.);
 • kreiptis į VGK dėl tolimesnių komisijos priimtų sprendimų užtikrinimo, švietimo ir kitos būtinos pagalbos mokiniui teikimo, pagalbos plano sudarymo ir kt.

Atnaujinta: 2022-09-28
 • Elektroninis dienynas
 • Idėjų bankas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki rudens atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.