Projekto „Vilnius vaiko akimis“ rugsėjo mėnesio veikla

Projekto „Vilnius vaiko akimis“ rugsėjo mėnesio tema — Kunigaikščio Gedimino sapnas. Legenda apie Vilniaus miesto atsiradimą.
„Ir papasakojo kunigaikštis Gediminas, kaip jam prisisapnavo geležinis vilkas, staugiantis kalno viršūnėje, ir tokiu garsiu balsu, kad jis skriejo per girias, upes ir kalnus....“. (Legenda apie Gedimino pilį. Ieva Bukienė)
1-4, spec., lav. klasių mokiniai peržiūrėjo animuotus vaizdo įrašus apie Vilniaus miesto atsiradimą, skaitė legendą apie kunigaikščio Gedimino sapną. Savo žinias ir įspūdžius mokiniai perteikė kūrybiniuose darbuose.
 

Nuotraukos:
A.Semėnienė

Nepamirškite padėkoti autoriui