Audronė Gudaitienė
Matematikos mokytoja metodininkė