Nuostatai

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Progimnazijos nuostatai 2022-08-23 2023-04-21 13:09:47 6.9 MB
Planavimo dokumentai
Strateginis veiklos planas 2023-2027 m. 2024-03-21 12:24:40 701.69 KB
2023 m. Žygimanto Augusto progimnazijos strateginio plano įgyvendinimo rezultatų apžvalga 2024-03-21 12:24:40 473.71 KB
Ugdymo planas 2023-2024 ir 2024-2025 m. m. po pakeitimo 2024-03-21 12:24:40 951.16 KB
2023 m. direktorės veiklos ataskaita ir 2024 m. uždaviniai 2024-03-21 12:24:40 11.18 MB
Įsakymas dėl 2023-2024 ir 2024-2025 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano po pakeitimo patvirtinimo 2024-03-21 12:24:40 433.41 KB
Ugdymo planas 2023-2024 ir 2024-2025 m. m. 2024-03-21 12:24:40 961.28 KB
Įsakymas dėl 2023-2024 ir 2024-2025 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano patvirtinimo 2024-03-21 12:24:40 282.56 KB
Direktorės veiklos ataskaita už 2023 m. 2024-03-21 12:24:40 421.43 KB
Veiklos planas 2023 m. 2024-03-21 12:24:40 604.98 KB
2023 m. direktorės veiklos uždaviniai 2024-03-21 12:24:40 5.12 MB
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2024-03-21 12:24:40 1 MB
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos 2018-2022 m. strateginis planas 2024-03-21 12:24:40 702.18 KB
Darbuotojų profesinio mokymosi programa 2019-2022 m. 2024-03-21 12:24:40 412.61 KB
Direktorės 2021 m. veiklos užduotys 2024-03-21 12:24:40 1.59 MB
Mokyklos veiklos strateginių tikslų ir uždavinių planas 2021 m. 2024-03-21 12:24:40 519.54 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos 2022 m. veiklos planas 2024-03-21 12:24:40
Mokyklos veiksmų planas dėl pasiruošimo ekstremalios situacijos valdymui 2024-03-21 12:24:40 291.72 KB
Įsakymas dėl veiksmų plano ekstremalios situacijos valdymui 2024-03-21 12:24:40 358.69 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašo pakeitimo aktuali redakcija 2023-01-16, įsak. Nr. V-8 2023-10-03 10:56:08 321.56 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos tvarkos aprašo pakeitimo aktuali redakcija 2023-01-02, įsak. Nr. V-1 2023-10-03 10:56:08 360.78 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos mokinių pamokų/ privalomų ugdymosi veiklų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 155.62 KB
Lankomumo tvarkos aprašo priedas Nr. 2 ATMINTINĖ – Paciento apsilankymo informacija 2023-10-03 10:56:08 0.96 MB
Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 124.54 KB
Darbo tvarkos taisyklės   2023-10-03 10:56:08 445.08 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos bendruomenės etikos kodeksas 2023-10-03 10:56:08 400.5 KB
Uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 138.09 KB
Mokinių tėvų ir globėjų informavimo tvarkos aprašas 2021-06-25 2023-10-03 10:56:08 216.4 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-10-03 10:56:08 213.56 KB
Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka 2023-10-03 10:56:08 162.09 KB
Elgesio priežiūros komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 150.9 KB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašo pakeitimo aktuali redakcija 2023-01-17, įsak. Nr. V-17 2023-10-03 10:56:08 144.04 KB
Smurto ir patyčių PIP vykdymo progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 311.72 KB
Darbo tarybos darbo reglamentas 2023-10-03 10:56:08 127.92 KB
Švietimo pagalbos teikimo mokiniui aprašas 2023-10-03 10:56:08 240.46 KB
VDM grupės tvarkos aprašas 2023-10-20 14:57:42 107.36 KB
Įsakymas dėl patyriminio ugdymo programų patvirtinimo 2023-10-03 10:56:08 777.91 KB
Patyriminio ugdymo 5-8 klasėse veiklos aprašas 2023-10-03 10:56:08 338.58 KB
UTA planas 2023-10-03 10:56:08 175.58 KB
Pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos pastate tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 141.37 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 443.37 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 234.21 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 133.79 KB
Bylų formavimo tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 108.78 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-03 10:56:08 138.23 KB
Vadovo krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-10-12 17:00:29 375.71 KB
Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 838.17 KB
Patyriminio projekto ugdymo veiklos aprašas 2023-2024 m.m. 430.35 KB
Priėmimas į mokyklą
Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-04-25 16:27:23 153.72 KB
Mokinių priėmimo 2024-2025 m. m. grafikas 2024-04-25 16:26:05 253.61 KB
Uniformų pavyzdžiai 2024-04-25 16:26:05 5.31 MB
Vertinimas
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašo pakeitimo aktuali redakcija 2023-01-16, įsak. Nr. V-8 2023-10-03 10:56:08 321.56 KB
Anglų kalbos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 179.67 KB
Dailės vertinimas 2022-10-26 11:51:28 130.51 KB
Dorinio ugdymo vertinimas 2022-10-26 11:51:28 130.3 KB
Pradinių klasių vertinimas 2022-10-26 11:51:28 138.65 KB
Technologijų vertinimas 2022-10-26 11:51:28 132.11 KB
Muzikos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 141.25 KB
Lietuvių kalbos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 142.08 KB
Istorijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 139.43 KB
Geografijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 163.48 KB
Istorijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 139.43 KB
Biologijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 147.76 KB
Chemijos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 139.13 KB
Prancūzų, rusų ir vokiečių kalbų vertinimas 2022-10-26 11:51:28 153.38 KB
IT vertinimas 2022-10-26 11:51:28 141.19 KB
Fizikos vertinimas 2022-10-26 11:51:28 140.44 KB
Matematikos vertinimas 2022-10-28 15:06:44 143.21 KB
Fizinio ugdymo vertinimas 2022-10-26 11:51:28 129 KB
Žmogaus saugos vertinimas 2022-10-26 14:36:21 137.98 KB

 

Atnaujinta: 2023-05-25
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki vasaros atostogų 1–4 kl. liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.