Pranešimai
Mažas pajamas gaunantys vilniečiai kviečiami kreiptis dėl paramos mokiniams
Informacija mokiniams ir tėvams (globėjams)
Vasario 1 d. Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijoje vyko pedagogų kolegialaus dalijimos...
Kviečiame susipažinti su netradicinio ugdymo dienos veiklomis
Informacija tėvams ir 5-12 klasių mokiniams