Tėvų savivalda

Mokyklos lygmens mokinių tėvų savivaldos grupės sudėtis 2022–2023 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1.

Lolita Šimanskė

1a

Narė
2.

Marius Ramanauskas

1b

Narė
3.

Ramunė Valaitienė

2a

Narė
4.

Indrė Pateckienė

2b

Narė
5.

Irma Slavinskienė

3a

Narė
6.

Gintarė Oztuk

3b

Narė
7.

Milda Juškevičienė

3c

Narys
8.

Ramunė Šarmavičienė 

4a

Narė
9.

Evaldas Kuprys

4b

Narys
10.

Kristina Stabulionė

4c

Narė
11.

Jelena Augustinienė

Spec. kl.

Narė
12.

Valerija Tiurina

Lav. kl.

Narė
13.

Milda Juškevičienė

5a

Narė
14.

Tomas Toločka

5b

Narys
15.

Vaida Tučinskienė

5c

Narė
16.

Markas Kaušinis

5d

Narys
17.

Arvydas Bagdonas

6a

Narys
18.

Audrius Česnakas

6b

Narys
19.

Vaida Brokorė

6c

Narė
20.

Violeta Kalinauskienė

6d

Narė
21.

Violeta Baliukevič-Žakienė, 

Jolanta Vainorienė

7a

Narės
22.

Stasė Skukauskienė

7b

Narė
23.

Dainora Skrabulienė

7c

Narė
24.

Mindaugas Siaurys

7d

Narys
25.

Enrika Paukštė

7e

Narė
26.

Lina Goštautienė

8a

Narė
27.

Gražina Ananikovienė

8b

Narė
28.

Jūratė Striaukienė 

8c

Narė
29.

Dovilė Kucevičienė 

8d

Narė
30.

Simona Kirkilienė 

8e

Narė

Klasės mokinių tėvų savivalda ir jos funkcijos:

 • aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus,
 • padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą,
 • teikia siūlymų Mokyklos tarybai ir direktoriui.

Klasės mokinių tėvų savivaldą sudaro visi tos klasės mokinių tėvai (globėjai).

Klasės mokinių tėvų savivaldos darbą koordinuoja mokyklos direktorė Dalia Paunksnė.

Atnaujinta: 2023-05-25
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30