Metodinė taryba

Mokyklos metodinės tarybos (MMT) paskirtis – patariamoji, koordinacinė.

Metodinė taryba koordinuoja mokytojų metodinių grupių veiklą ir apjungia į vientisą veiklos sistemą, padeda organizuoti ugdymo proceso kokybės gerinimo veiklas, gerosios patirties sklaidą, teikia pagalbą pradedantiems mokytojams, vertina mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir planuoja kvalifikacijos tobulinimą.

Mokyklos metodinė taryba:

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Metodinėje taryboje
1. Dovilė Leščinskienė direktoriaus pavaduotoja 5-8 klasių mokinių ugdymui,socialinė pedagogė 1-5, spec. ir lav. klasėms, Mokytojų metodinės tarybos pirmininkė
2. Milana Ambroževič matematikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų, technologijų, dailės ir geografijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, Mokytojų metodinės tarybos sekretorė
3. Sandra Lukoševičienė pradinio, specialiojo ir šokio ugdymo mokytojų bei 1-4, specialiosios ir lavinamosios klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė
4. Jorūnė Dalinkevičiūtė-Didžgalvienė  lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo, istorijos ir muzikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė
5. Laura Baltramiejūnaitė užsienio kalbų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
6. Ieva Sungailienė 5-8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
7. Irma Zablackaitė švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė

 

 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki naujų mokslo metų pradžios liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.