Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo tikslas — teikti kvalifikuotą, kokybišką ir savalaikę socialinę pedagoginę pagalbą progimnazijos bendruomenei.

Socialine pedagoge progimnazijoje dirba

Socialinio pedagogo pradinėms ir specialiajai bei lavinamajai klasėms teikiamos paslaugos progimnazijoje ir už jos ribų:

 • individualiai ar grupėmis dirba su pradinių ir specialiosios bei lavinamosios klasių mokiniais, jų tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti socialines pedagogines problemas, dirba su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, priklausomybių, elgesio, bendravimo, lankomumo problemų, patiriančiais patyčias, smurtą,  stokojančiais mokymosi motyvacijos;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines pedagogines problemas;
 • nuolat palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis  įstaigomis  ir  nevyriausybinėmis  organizacijomis, teikiančiomis  socialinę, psichologinę, teisinę ir kitą pagalbą;
 • atstovauja  ir gina  vaikų teises švietimo  įstaigoje ir kitose institucijose;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų, atlieka informacinį šviečiamąjį darbą;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių ir prevencinių projektų, akcijų kūrimą bei jų įgyvendinimą;
 • pildo dokumentus, reikalingus mokinio ugdymosi poreikių ištyrimui  Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • progimnazijoje organizuoja nemokamo  maitinimo teikimą, socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje  (SPIS)  pildo socialinės paramos gavėjų duomenis, rengia ataskaitas, ekstremalios situacijos metu organizuoja sauso maisto davinių išdavimą.  
Atnaujinta: 2024-04-24
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki naujų mokslo metų pradžios liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.