Metodinė taryba

Mokyklos metodinės tarybos (MMT) paskirtis – patariamoji, koordinacinė.

 

Metodinė taryba koordinuoja mokytojų metodinių grupių veiklą ir apjungia į vientisą veiklos sistemą, padeda organizuoti ugdymo proceso kokybės gerinimo veiklas, gerosios patirties sklaidą, teikia pagalbą pradedantiems mokytojams, vertina mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir planuoja kvalifikacijos tobulinimą.

Mokyklos metodinė taryba:

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Metodinėje taryboje
1. Raimonda Kuklienė Metodinės tarybos pirmininkė
2. Lina Pumputienė lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė
3. Eglė Karmonienė užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
4. Dileta Misiūnienė matematikos, IT ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
5. Aušra Semėnienė pradinio ir specialiojo ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
6. Ramunė Kazlauskienė gamtos mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
7. Violeta Jelisejevienė socialinių mokslų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
8. Edita Pumputienė 5-6 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
9. Dalia Matulevičienė 7-8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

Dalykų metodinę veiklą inicijuoja ir prižiūri pradinio ir spec. ugdymo skyriaus vedėja Renata Neverauskienė ir pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Sigita Kazlienė.

Atnaujinta: 2022-05-23
 • Elektroninis dienynas
 • Idėjų bankas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki rudens atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.