Metodinė taryba

Mokyklos metodinės tarybos (MMT) paskirtis – patariamoji, koordinacinė.

Metodinė taryba koordinuoja mokytojų metodinių grupių veiklą ir apjungia į vientisą veiklos sistemą, padeda organizuoti ugdymo proceso kokybės gerinimo veiklas, gerosios patirties sklaidą, teikia pagalbą pradedantiems mokytojams, vertina mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir planuoja kvalifikacijos tobulinimą.

Mokyklos metodinė taryba:

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Metodinėje taryboje
1. Dovilė Leščinskienė socialinė pedagogė, Mokytojų metodinės tarybos pirmininkė
2. Milana Ambroževič matematikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų, technologijų, dailės ir geografijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, Mokytojų metodinės tarybos sekretorė
3. Sandra Lukoševičienė pradinio ir specialiojo ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
4. Jorūnė Didžgalvienė lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo, istorijos ir muzikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė
5. Laura Baltramiejūnaitė užsienio kalbų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
6. Ieva Sungailienė 5-6 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
7. Dalia Matulevičienė 7-8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
8. Irma Zablackaitė švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė
9. Ina Čereškienė mokytojų padėjėjų metodinės grupės pirmininkė

 

 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki vasaros atostogų 1–4 kl. liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.