Socialinis pedagogas (1-5 ir spec. kl.)

Socialinio pedagogo tikslas — teikti kvalifikuotą, kokybišką ir savalaikę socialinę pedagoginę pagalbą mokyklos bendruomenei.

Socialine pedagoge progimnazijoje dirba

Dovilė Leščinskienė 1-5 ir specialiųjų klasių socialinė pedagogė

3 aukštas, 309 kab.

Savaitės diena

Tiesioginio darbo valandos

Pietų pertrauka         

Netiesioginio darbo valandos

Mokytojų priėmimo laikas

Pirmadienis

8.00 – 12.00

12.00-12.30                    12.30-15.30

11.45-12.00 

13.00-14.00

Antradienis

8.00 – 12.00

12.00-12.30      

12.30-16.00

11.45-12.00 

13.00-14.00

Trečiadienis

8.00 – 12.00 12.00-12.30

12.30-16.00

11.45-12.00 

13.00-14.00

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00 12.00-12.30 12.30-15.30

11.45-12.00 

13.30-14.00

Penktadienis

 8.00 – 12.00 12.00-12.30 12.30-15.30

11.45-12.00 

13.30-14.00

Tiesioginės darbo valandos – (mokinių, tėvų (globėjų) konsultavimas, užsiėmimų vedimas, probleminių  situacijų  sprendimas, švietimo pagalbos ir/arba speicaliųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, teminių klasės valandėlių, grupinių užsiėmimų vedimas).

Netiesioginės darbo valandos — (dokumentacijos  tvarkymas, veiklų planavimas, bendradarbiavimas su mokytojais, tėvais, kitais asmenimis ugdymo, švietimo pagalbos klausimais, tiriamasis ir organizacinis darbas, savišvieta).

Kontaktai Telefonas 860096156

El. paštas Rašyti

 

Socialinio pedagogo pradinėms ir specialiajai bei lavinamajai klasėms teikiamos paslaugos mokykloje ir už jos ribų:

 • individualiai ar grupėmis dirba su pradinių ir specialiosios bei lavinamosios klasių mokiniais, jų tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti socialines pedagogines problemas, dirba su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, priklausomybių, elgesio, bendravimo, lankomumo problemų, patiriančiais patyčias, smurtą,  stokojančiais mokymosi motyvacijos;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines pedagogines problemas;
 • nuolat palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis  įstaigomis  ir  nevyriausybinėmis  organizacijomis, teikiančiomis  socialinę, psichologinę, teisinę ir kitą pagalbą;
 • atstovauja  ir gina  vaikų teises švietimo  įstaigoje ir kitose institucijose;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų, atlieka informacinį šviečiamąjį darbą;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių ir prevencinių projektų, akcijų kūrimą bei jų įgyvendinimą;
 • pildo dokumentus, reikalingus mokinio ugdymosi poreikių ištyrimui  Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • mokykloje organizuoja nemokamo  maitinimo teikimą, socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje  (SPIS)  pildo socialinės paramos gavėjų duomenis, rengia ataskaitas, ekstremalios situacijos metu organizuoja sauso maisto davinių išdavimą.  
Atnaujinta: 2023-09-11
 • Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.