Nuotolinis mokymas

Nuotolinis ugdymas gali būti organizuojamas esant ypatingoms aplinkybėms ar aplinkybėms mokykloje (pvz., karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.
 

Informaciją teikia klasių vadovai, kiti mokyklos darbuotojai Tamo el. dienyne ir telefonais: 

 • direktorės pavaduotoja ugdymui Jadvyga Kelertienė – per Tamo el. dienyną žinutėmis ir tel. Nr. 8-699-41601 konsultuos ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais kasdien darbo dienomis nuo 11.00 – 14.00 val.
 • Eduka klasė ir Tamo el. dienynas skaitmeninių technologijų administratorė Eglė Karmonienė – per Tamo el. dienyną žinutėmis ir tel. Nr. 8-664-52698 konsultuos Tamo el. dienynas,  Eduka klasė ir Google Classroom naudojimosi, pildymo klausimais ir pan. kasdien darbo dienomis nuo 12.00 – 15.00 val.
 • Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Sigita Kazlienė – per Tamo el. dienyną žinutėmis ir tel. Nr. 8-699-80989 konsultuos bendraisiais klausimais dėl nuotolinio mokymo(si) organizavimo kasdien darbo dienomis nuo 9.00 – 12.00 val.
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymo aplinkos aprūpinimui Lina Berietienė —  konsultuoja dėl skaitmeninių įrenginių ir jų priedų išdavimo kasdien darbo dienomis nuo 8.00 – 16.00 val.

Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-09-01 2023-01-06 09:07:26 697.82 KB
Elektroninės patyčios 2020-04-09 2021-08-27 17:01:52 133.16 KB

Praneškite apie patyčias

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Idėjų bankas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki žiemos atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.