Socialinis pedagogas 6-8 kl.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas — rūpintis mokinių socialine gerove, teikti socialinę – pedagoginę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.

Socialine pedagoge mokykloje dirba

Lina Charčenko 6-8 klasių socialinė pedagogė

3 aukštas, 309 kab.

Darbo laikas

Savaitės diena

Tiesioginio darbo valandos

Pietų pertrauka

Netiesioginio darbo valandos

Mokytojų priėmimo

laikas             

Pirmadienis

8.00 – 15.30

13.00 – 13.30

15.30 – 17.00

8.30 – 10.00

Antradienis

9.00 –15.30

13.00 – 13.30

8.00 – 9.00

15.30 – 17.30

9.00 – 10.00

Trečiadienis

12.30 –15.30

15.30 – 17.30

14.30 – 15.30

Ketvirtadienis

11.30 – 15.00

13.00 – 13.30

9.30 – 11.30
15.00– 17.00

14.30 – 15.30

Penktadienis

11.30 – 15.00

13.00 – 13.30

9.30 – 11.30
15.00 – 16.30

14.30 – 15.30

Tiesioginis darbo laikas – (mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų ir kitų specialistų konsultavimas mokykloje, mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas, darbas grupėse ir pan.).

Netiesioginis darbo laikas – (tiriamasis ir organizacinis darbas, pasirengimas veikloms, dokumentacijos rengimas, bendradarbiavimas su mokytojais, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais),  konsultavimasis švietimo pagalbos klausimais su specialistais ir pan.).

Kontaktai Telefonas 867305331

El. paštas Rašyti

 

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos mokykloje ir už jos ribų:

 • individualiai ar grupėmis dirba su pagrindinio ugdymo skyriaus klasių mokiniais, jų tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti socialines pedagogines problemas, dirba su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, priklausomybių, elgesio, bendravimo, lankomumo problemų, patiriančiais patyčias, smurtą,  stokojančiais mokymosi motyvacijos;
 • padeda tėvams ir kitiems teisėtiems atstovams suprasti vaiko socialinius, pedagoginius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, tėvų teises ir pareigas;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę ir kitą pagalbą;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą bei vertina jos kokybę;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį - informacinį darbą;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių akcijų, projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje ir kitose institucijose;
 • kartu su klasių vadovais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
 • rengia dokumentus mokinio ištyrimui Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
Atnaujinta: 2022-10-12
 • Elektroninis dienynas
 • Idėjų bankas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 08.35
 • 2. 8.55 - 09.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 11.00 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.35
2-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
Spec. ir lav. klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.40
 • 2. 8.55 - 9.35
 • 3. 9.50 - 10.30
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.30
Iki žiemos (Kalėdų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.