Dėl sutarčių pasirašymo

 • Paskelbė : Eglė Karmonienė
 • Paskelbta: 2022-06-22
 • Kategorija: Pranešimai

Informuojame NAUJAI PRIIMTŲ Į MOKYKLĄ MOKINIŲ TĖVUS/GLOBĖJUS, kad prašymų teikimo sistemoje yra galimybė pasirašyti elektronines mokymo sutartis.

 • El. mokymo sutartis pasirašyti pirmiausia pradeda mokinio atstovai, tik po tėvo (globėjo) parašo Sutartį gali pasirašyti mokyklos vadovas.
 • Mokinio atstovui pasirašius el. sutartį į mokyklos raštinės el. paštą atkeliauja pranešimas su nuoroda į sutartį, kurią aktyvinus mokyklos vadovas gali pasirašyti iš mokyklos pusės. Kai sutartis bus pasirašyta abiejų šalių - automatiškai tėvams atkeliaus pranešimas el. paštu apie sutarties sudarymą;
 • El. mokymo sutartys sistemoje bus saugomos ir prieinamos tėvams bei mokyklų atstovams teisės aktų nustatytą saugojimo termino laikotarpį;
 • El. mokymo sutartį TĖVAMS/GLOBĖJAMS galima pasirašyti Mobiliuoju parašu, Lustine kortele arba USB laikmena bei SMART ID priemone;
 • Kai pradedamas el. mokymo sutarties pasirašymas sistemoje, jis turi būti įgyvendintas iki rugpjūčio 31 d;
 • TIK tais atvejais, kai mokinio TĖVAI/GLOBĖJAI negali sutarties pasirašyti el. būdu (pvz. užsienio šalių piliečiai arba kt. svarbios priežastys), BUS SUDAROMOS rašytinės sutartys mokykloje, todėl prašome priimtųjų mokinių tėvus/globėjus atvykti į mokyklą pasirašyti mokymo sutarties nuo 2022 m. rugpjūčio 18 dienos.
 • Mūsų mokykloje pradines klases baigusių mokinių tėvai/globėjai galės pasirašyti tik popierines mokymo sutartis. Mokinių tėvus/globėjus prašome atvykti į mokyklą pasirašyti sutarties nuo 2022 m. rugpjūčio 18 dienos.
 • Į penktas klases priimtų mokinių iš kitų mokyklų tėvus/globėjus, kurie el.prašymų teikimo sistemoje jau pasirašė el. mokymo sutartį, prašome patikrinti ar pasirašytoje mokymo sutartyje nėra klaidų, t.y. atkreipkite dėmesį, ar el. mokymo sutarties pavadinime nurodyta mokymo programa sutampa su I skyriuje nurodyta mokymo programa. Jeigu nesutampa, vadiname kviečiame Jus atvykti į mokyklą nuo 2022 m. rugpjūčio 18 d. ir pasirašyti popierinę sutartį.

LIEPOS MĖNESĮ IR IKI RUGPJŪČIO 18 DIENOS POPIERINIŲ SUTARČIŲ NEBUS GALIMYBĖS PASIRAŠYTI.

NUO RUGPJŪČIO 18 DIENOS POPIERINES SUTARTIS GALITE ATVYKTI PASIRAŠYTI nuo 9.00 val. iki 15.00 val. darbo dienomis į mokyklos raštinę.

DĖL DOKUMENTŲ PRISTATYMO Į MOKYKLĄ NAUJAI PRIIMTŲ MOKINIŲ TĖVAMS/GLOBĖJAMS:

 • Būsimų 5 kl. mokinių tėvai/globėjai atneša į mokyklą savo vaiko „Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimą“ ir „Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašą“ (galioja tik baigusiems kitas mokyklas, mūsų mokykloje 4 klases baigusiems nereikia).
 • Būsimų 1 kl. mokinių tėvai/globėjai atneša į mokyklą savo „Vaiko, lankusio priešmokyklinio ugdymo grupę, pasiekimų ir pažangos įvertinimo aprašą“.
 • Priimtųjų į 2-4 klases mokinių tėvai/globėjai atneša į mokyklą savo vaiko „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinę“, kurią turi išduoti buvusi mokykla.
 • Priimtųjų į 6-8 klases mokinių tėvai/globėjai atneša į mokyklą savo vaiko „Mokymosi pasiekimų pažymėjimą“, kurį turi išduoti buvusi mokykla.
 • Priimtųjų mokinių, kuriems buvo nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, tėvai/globėjai atneša į mokyklą specialiuosius ugdymosi poreikius pagrindžiančius dokumentus (PPT pažymą).
 • Būsimųjų 1 ir 5 klasių ir naujai priimtųjų į kitas klases mokinių tėvai/globėjai kartu su kitais dokumentais į mokyklą atneša savo vaiko 2 dokumentines nuotraukas.

Reikalavimai dokumentinei nuotraukai:

2,5x3 cm dydžio, nuotraukos fonas turi būti vientisas ir šviesus, neturi būti jokių pašalinių daiktų, neturi būti šešėlių, bei akinių stiklo ir rėmelių atspindžių, veidas turi užimti ne daugiau kaip 40-50% nuotraukos ploto. Trumpoji failo kraštinė turi būti ne mažiau kaip 380px originalaus ilgio.

Dėmesio!

Skaitmeninė nuotrauka, neatitinkanti aukščiau išvardintų reikalavimų, gali būti nepriimta, todėl prašome iš karto pasirūpinti tinkama nuotrauka.

Iš anksto DĖKOJAME visiems už supratingumą ir susitarimų laikymąsi!

www.zaugusto.lt/priemimas-i-mokykla – informacija apie priėmimą ir kt.

tel. pasiteiravimui 8 5 2468454

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos